A LIFE 30 éve finanszíroz természetvédelmi projekteket

with Nincs hozzászólás

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) egyik tevékenysége, hogy oktatási intézmények számára terepgyakorlatokat szervez, így mutatva be a természetvédelmi kezelési tevékenységet.

Ilyen eseményen láttuk nemrégiben vendégül a mátrafüredi Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 35 diákját, akik a BNPI saját vagyonkezelésű tölgyeseiben végzett természetvédelmi állapotjavító beavatkozásokkal ismerkedtek meg Cserépfalu határában.

A terepbejáráson szó esett az Európai Unió LIFE programjairól is, melyek a természetvédelmi célok megvalósításában a legjelentősebb pályázati forrásnak bizonyulnak. Maga a LIFE projekt négy alprogram megvalósítását tűzi ki célul, a „Természet és biodiverzitás” elemen kívül a tiszta energiára való átállást segítő, továbbá az éghajlatváltozás mérséklésére és alkalmazkodásra irányuló erőfeszítéseket.

A LIFE program 30 éve, 1992-ben indult. Magyarország később, az EU csatlakozás előkészítő időszakában 2001-től kapott lehetőséget, hogy LIFE támogatásra pályázzon. 2002-ben indult az első hazai – LIFE pályázatból támogatott – fajvédelmi program a farkas védelmében az Aggteleki Nemzeti Park területén. A kezdeti évektől hangsúlyosan jelentkeznek azok a programok, melyek egyes zászlóshajó fajok védelmét célozzák meg. Ezeknek a fajoknak jelentős állománya fordul elő hazánkban, sok esetben elterjedésük a Pannon biogeográfiai régióra esik (pl. parlagi sas, kerecsensólyom, túzok, kék vércse). Egyes fajok védelmére indított projektek több ütemben kerültek megvalósításra. A Hortobágyi Nemzeti Park területén indult el az első élőhelyvédelmi LIFE projekt a pannon gyepek és mocsarak helyreállításával. Az elmúlt három uniós pénzügyi ciklusban (2000-2020 között) több mint 30 olyan projekt nyert el támogatást, melyben hazai partnerszervezet vett rész, sok esetben a vezető partner is hazai intézmény volt.

A tematikus nap célközönsége miatt külön említést érdemeltek a hazai „erdős” vonatkozású projektek is. A terepi bemutató a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság részvételével futó LIFE4OAK projekt tevékenységeibe engedett betekintést, de ezen kívül említést érdemel az erdőssztyepp Peszéri-erdőben megvalósuló OAKEYLIFE projekt (Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság területén) vagy a kommunikációs elemek erősítését szolgáló – a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság részvételével megvalósult –„LIFE in FOREST”projekt is.

Külön figyelmet érdemel a LIFE IP GRASSLAND-HU projekt, melynek célja a gyepes élőhelyek és az ezekhez kötődő fajok természetvédelmi helyzetének javítása és hosszú távú megőrzése. A nyolc éves projekt számos olyan elemet igyekszik megvalósítani, melyeknek köszönhetően – reményeink szerint – a gyepes élőhelyeink védelmére is nagyobb hangsúly helyeződhet (pl. Országos Gyepstratégiai Terv elkészítése, gyepvédelmi tanácsadó szolgálat felállítása, zászlóshajó fajok hazai és nemzetközi akcióterveinek elkészítése, inváziós fajok irtása, értékes gyepterületek megvásárlása, modellgazdaságok kialakítása).