Faj- és élőhely ismertetés

Tölgyesek erdei tisztásaihoz kötődő faj. A lárvák a fák vastag, száradó ágaiban, 2-3 év alatt fejlődnek ki. A kifejlett egyedek májusban és júniusban erdőszéleken, erdei tisztásokon rajzanak, a hímek leggyakrabban sárga színű fészkes virágúakon találhatók, a nőstények jóval ritkábban keresnek fel virágokat. Magyarországon a hegy- és dombvidék melegebb tölgyeseiben sokfelé előfordul, de nem gyakori. (Csóka és Kovács 1999).

Veszélyeztető tényezők

Az erdők homogenizálódása, az elegyetlen, lékek, tisztások nélküli erdők csökkentik a faj elterjedési területét. Veszélyeztető tényező továbbá a holt, pontosabban a száradó fák hiánya, ahol a faj lárvái fejlődnek.

Faj-specifikus kezelések

Tölgyesekben történő lékek, kisebb tisztások képzésével hozzájárulhatunk a faj fennmaradásához. Ilyen kezelések a nagyoroszi és az Esztergom projekt területeken is elvégzünk. Fontos továbbá a korhadó, száradó holtfa képzés is.
We can contribute to the survival of the species by the creation of glades and gaps in oak forests. These kind of treatments are also carried out in the project areas of Nagyoroszi and Esztergom. In addition, it is important to create decaying, drying deadwood as well.

Kapcsolódó projekt helyszínek
Esztergom

Irodalom
Csóka, György and Kovács, Tibor (1999): Xilofág rovarok – Xylophagous insects. Hungarian Forest Research Institute. Erdészeti Turományos Intézet, Agroinform Kiadó, Budapest, 189 pp.