A1)

TA projekt a természetes erdei állapotok visszaállítására fog koncentrálni, tudományos dokumentumok összegyűjtésével és elemzésével, illetve a még fellelhető természetes erdők vizsgálásával, valamint az eddig alkalmazott természetvédelmi kezelések felülvizsgálatával.
Mindezek eredményeként kidolgozásra kerül a helyreállított természetes edőképre épülő ökológiai természetvédelmi erdőkezelési irányelv.

(B1)

Tölgyerdők megvásárlásával biztosítva lesz azok biodiverzitása.

(C1)

A kidolgozott ökológiai természetvédelmi erdőkezelési irányelv alapján történik meg a természetes erdőszerkezet helyreállítása a nemzeti parkok kezelésében lévő Natura 2000 területeken a vadállomány hatásának és az inváziós fajok jelenlétének csökkentésével .

(A2, D1)

Az erdőkezelés hatását és hatékonyságát fogja figyelemmel kísérni a kidolgozott monitoring protokol szerint végzett monitoring munka.

(D2 and D4)

Kiértékeljük az ökológiai működés helyreállításának hatását és a társadalom-gazdasági hatásokat.

(E1)

Emellett egy nemzetközi konferenciát tervezünk a projekt eredményeinek megosztásának és kiértékelésének céljából.

(E2)

Intenzív figyelemfelhívás történik az érdekeltek és a nyilvánosság számára: előadások és terepi bemutatók lesznek az érintett területekérdekeltjei, erdészeti tanárok és diákok részére; a tölgyesek kezeléséhez használható technológiák összegyűjtése, kidolgozása és közzététele; publikáció a kidolgozott kezelési irányelvekről és az ökológiai természetvédelmi kezelési eredményekről amonitoring adatok alapján, valamint az erdei élőhely fejlesztés irányelvei (földhasználók számára) a potenciális tölgyes élőhelyeken és az ökoszisztéma szolgáltatásról szakembereknek. Kapcsolatokat teremtünk más projektekkel és szakemberekkel, akik az erdők természetvédelemével foglalkoznak.
A projektnek lesz saját weboldala; a projekt helyszínein információs táblák lesznek kihelyezve; a nyilvánosság számára a különböző anyagok között elkészítünk egy Laikus jelentést is a támogatásuk biztosításának az érdekében. A média is tájékoztatást kap a projekt céljairól, tevékenységeiről és eredményeiről.