Erdei sikló

(Zamenis longissimus)

Kékpettyes lábatlangyík

(Anguis colchica)