1. A természetes tölgyerdő állapot helyreállításra, kerül, mint a tölgyerdők természetvédelmi kezelésének standardja
  2. A tölgyerdők ökológiai természetvédelmi kezelési irányelveinek kidolgozása és közzététele (700 példányban angolul, magyarul és olaszul) a projekt általi alkalmazásának eredményeivel
  3. Magyarországon 43.52 ha, Olaszországban 40 ha erdei élőhely vásárlás
  4. Kb. 2,066 ha védett tölgyerdő (1,555 ha Magyarországon és 511 ha Olaszországban) lesz kezelve, a kidolgozott természvédelmi kezelési irányelvek alapján a 24 projektterületen (19 Magyarországon és 5 Olaszországban). Ennek eredményeképpen az erdő szerkezete természetesebbé válik, minden területen lesznek álló és fekvő holt fák. A projekt területek biodiverzitása növekedni fog
  5. Kb. 95 hektárnyi erdőterület lesz kerítéssel körbevéve, hogy megakadályozza a vadkárt.
  6. 80 ha-on (50 ha Magyarországon és 30 ha Olaszországban) eltűnnek, máshol visszaszorulnak az inváziós fafajok.
  7. Tizenegy előadás és terepi bemutató lesz 315 érintett szereplő (az érintett területeken dolgozók, erdészeti tanárok és diákok) számára
  8. Publikációk: Három nyelven 500-500 példányban kadásra kerül az erdei élőhelyek fejlesztésének irányelvei potenciális tölgyes élőhelyeken és az az ökoszisztémai szolgáltatásokról szóló dokumnetumok.
  9. Egy nemzetközi konferencia keretében kerülnek átadásra a projekt tapasztalatai és eredményei
  10. A nyilvánosság figyelmének felkeltésére a Natura 2000 területek és a tölgyerdők természetvédelmének fontosságáról gondoskodik egy honlap rendszeres hírek segítségével , 25 tájékoztató tábla, egy 5 perces interaktív rövidfilm, 300 példány erdőtérkép, 500 példány nyomtatott és internetes anyag gyerekeknek, információs anyagok.