Projektterület általános leírása

 

 

A projektterület neve: Pécsely

Terület (ha): 15,330

EUs védelmi jogállás: SCI: BFHU20014 Pécselyi-medence

Egyéb jogállás nemzeti vagy regionális szabályozás értelmében:

Nemzeti park

A projektterüet hasznosítása: A földhasználat: Természetvédelem 60%, erdőgazdálkodás 40%

Tulajdonjogi státusz: Állami tulajdon 100%

 

 

Projektterület tudományos leírása

A Pécselyi-medence egyike a Balaton-felvidéki medenceláncolatoknak. Alapkőzete a mészkő, klímáját pedig csak kevéssé befolyásolja a Balaton. 300 méteres tengerszint feletti magasságával ideális a 91G0 * Pannon gyertyános-tölgyeseknek Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal, amelyek a terület mintegy 40%-át borítják. A sziklatömbök mentén azonban 91H0* Pannon molyhos tölgyeseket találunk Quercus pubescens-szel (30%) és 91M0 Pannon cseres-tölgyeseket (29%). Az alacsony hegytetőket borító 91H0* Pannon molyhos tölgyeseket nagyjából 70 éve  feketefenyővel cserélték le. A 91H0* Pannon molyhos tölgyesekben végzett erdőgazdálkodás miatt az erdőnek 2-6 hektárnyi része van, amely állományát, szerkezetét és korát tekintve is homogén. A korábbi erdőgazdálodási tevékenységek során a csertölgy jobban elszaporodott annál, mint ahogy az a természetben egyébként indokolt volna.
Meghatározó növények: Tarka nőszirom, méhbangó
Meghatározó állatok:

  • Emlősök: hegyesorrú denevér, közönséges denevér
  • Madarak: Közép fakopáncs, kis fakopáncs, fekete harkály, hamvas küllő, zöld küllő
  • Rovarok: Nagy hőscincér, sárga gyapjasszövő, nagy szarvasbogár, gyászcincér

 

A projektterület jelentősége a biológiai sokféleség és / vagy a regionális, nemzeti és uniós szinten célzott fajok / élőhelytípusok megőrzése szempontjából

 

A projektterület rendkívül fontos a 91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek és 91H0*Pannon molyhos tölgyesek rehabilitálásának szempontjából, amelyek az élőhelyvédelmi irányelv I. mellékletének alapján Európai Uniós kiemelt jelentőségű élőhelyek. Az erdőknek különösen ama részei szorulnak rehabilitációra, amelyek homogénné váltak a korábbi erdőgazdálkodási tevékenységek során. A terület helyreállítása a régió többi erdőkezelőjének is példaként szolgál majd.

 

Projektterület zászlóshajó fajai

Cephalanthera rubra, Sorbus domestica, Marumba quercus

 

Back to Project Areas