Projektterület általános leírása

 

 

A projektterület neve: Felsőtárkányi Barát-erdő

Terület (ha): 99,030

EU védelmi jogállás: Különleges Madárvédelmi Terület (SPA): HUBN10001, Különleges Természetmegőrzési Terület (SCI): HUBN20002

Egyéb jogállás nemzeti vagy regionális szabályozás értelmében: Nemzeti park

A projektterüet hasznosítása: Földhasználat: Természetvédelem 100%

Tulajdonjogi státusz: Állami tulajdon 100%

 

Projektterület tudományos leírása

 

A projektterület a Délnyugat-Bükk főként nem karsztos részein található. A terület jellemző élőhelyei a 91G0*pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal (78%), de vannak itt 91M0 pannon cseres-tölgyesek (8%), valamint a 91H0* pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel (2%), és 9180* lajtőtörmelék- és szurdokerdők (1%).
A terület legfontosabb növényei a kikeleti hóvirág, leánykökörcsin és Janka-tarsóka.

A terület kiemelt állatai:

  • Emlősök: Nyugati piszedenevér, erdei pele, közönséges késeidenevér, nagy pele, hosszúszárnyú denevér, rőt koraidenevér, szoprán törpedenevér, közönséges törpedenevér.
  • Madarak: Békászó sas, uhu, fekete harkály, fehérhátú fakopáncs, örvös légykapó, hamvas küllő, macskabagoly.
  • Bogarak: Nagy hőscincér, bükkfa-díszbogár, tölgyfa-díszbogár, nagy szarvasbogár
  • Lepkék: Magyar tavaszi-fésűsbagolylepke

 

A projektterület jelentősége a biológiai sokféleség és / vagy a regionális, nemzeti és uniós szinten célzott fajok / élőhelytípusok megőrzése szempontjából

 

A területen található melegkedvelő tölgyerdők – a kőzettani és domborzati sokszínűség jóvoltából – nagy számban képviseltetik magukat, különleges állat-és növényvilágnak teret engedve.
Azokon a területeken, ahol a geológiai, geomorfológiai és mikroklimatikus sokféleség átfogó antropogén hatással járt, jelentős fajgazdagodásra került sor, hiszen sok faj letelepedésének kedvezett és hozzájárult a populációk stabilitásához. A különféle tölgyerdőállományok (91G0, 91H0, 91M0) számos fokozottan védett fajnak (lsd. projektterület tudományos leírása) biztosítanak élőhelyet, így megfelelő természetvédelmi kezelést igényelnek. A megfelelő természetvédelmi erdőkezelés hozzájárulhat a pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal, a pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel és pannon cseres-tölgyesek borította területek fejlődéséhez. Eme erdők és a pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők jelenléte biológiai sokszínűség szempontjából, uniós szinten teszik fontossá a területet. A terület természetessége és biológiai sokszínűsége viszonylag rövid időn belül jobbá tehető megfelelő természetvédelmi kezeléssel.

 

Projektterület zászlóshajó fajai

Lucanus cervus, Ficedula albicollis, Glis glis

Back to Project Areas