Faj- és élőhely ismertetés

A közép fakopáncs az idősebb tölgyerdőkhöz kötődik. Táplálékforrásának nagy részét a korhadó tölgyfák kérge alatt találja meg (szaproxilofág). Odúját is elsősorban belülről korhadó fába ácsolja. Hazánkban a középhegységekben és a Duna ártéri erdeiben található meg, de akár városi parkokban is feltűnhet. Nászidőszakban a hím a többi fakopáncstól eltérően keveset dobol csőrével a fák törzsén. Inkább jellegzetes nyávogó hangját hallatja ilyenkor, melyet akár több száz méterről is hallani lehet (MME 2019).

Veszélyeztető tényezők

A faj közvetlenül nem veszélyeztetett. Viszonylag gyenge csőrük miatt a költőüreget belül korhadó vagy puha fákba készítik, ezért az idősebb korú erdők állományának csökkenése a faj elterjedési területét szűkítheti (MME 2019).

Faj-specifikus kezelések

A különböző holtfa képzések hozzájárulnak a faj számára kedvező mikroélőhelyek kialakításához. Állománya az elegyes erdők gyarapodásával növelhető, melyekben az öreg, korható fák is megtalálhatók (MME 2019).

Kapcsolódó projekt helyszínek
Diósjenő

Irodalom
BirdLife International 2018. Leiopicus medius. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22681114A132055069. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22681114A132055069.en