Faj- és élőhely ismertetés

A dunai berkenye a szikla- és bokorerdők, sziklai cserjések lakója. Magassága 2 és akár 10 méter között alakul; az erdészeti jogszabályok szerint erdei fafajnak minősül. Levele vastag, merev, fonákja szürkésfehéren molyhos. Sötétpiros termése legelő állatok és vadak tápláléka, de a hagyományos tájhasználatban vadgyümölcsként is hasznosították.

Veszélyeztető tényezők

A kevésbé látványos, kisebb termetű egyedek – védettségük ellenére – gyakran áldozatul esnek a sematikus cserje-irtásoknak, fakitermeléseknek. A fakitermelők gyakran nem ismerik fel a védett berkenye-fajokat, amelyek egyedi jelölés, védelem nélkül elveszhetnek. A kivágott egyedek gyökérről, és tuskóról jól sarjadnak, de a túltartott vadállomány visszarágja és eltünteti a sarjhajtásokat, csemetéket.

Faj-specifikus kezelések

Az esztergomi projektterületen mára már csak egyetlen egyede maradt fenn (Kis-Strázsa-hegy), ezért tervezzük a visszatelepítését különböző élőhelyekre, növénytársulásokba (404, 406, 407, és 409-413 erdőtagok, jellemzően utak mentén, erdőszegélyekben). Az eltérő adottságú területekre az arra jellemző termőhelyi igényű fajt kell ültetni, figyelembe véve az adott faj természetes elterjedési területét is.

Kapcsolódó projekt helyszínek
Esztergom

Irodalom
Beech, E. & Rivers, M.C. 2017. Sorbus danubialis. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T79748483A79748488. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T79748483A79748488.en.