1. Projekt bemutatása

A projekt címe: Természetvédelmi eszközök a Natura2000 tölgyerdők szerkezeti és kompozíciós biodiverzitásának növelésére

 

1.1. Általános leírás

Az intenzív emberi használat következtében a tölgyes erdőkben csökken a biológiai sokféleség. A LIFE4OAKFORESTS projekt célja természetvédelmi erdőkezelési beavatkozásokkalennek a folyamatnak a megfordítása. A projekt célja az erdő regenerációjának elősegítése, valamint a változatos erdőszerkezet, az őshonos fafajösszetétel, és a mikroélőhelyek helyreállítása. Ennek eredményeként megőrződik és növekszik a védett erdei emlősök, madarak, rovarok, növények és gombák állománya. A projekt az Európai Unió LIFE programjának társfinanszírozásával valósul meg.

1.2. Alapadatok és pénzügyi információk

Projekt időtartam: 2017. 07. 01. – 2026. 12. 31.
Teljes projektköltség: 7,980,586 €
EU pénzügyi támogatás: 73.87% (5,895,289 €)
Társfinanszírozói támogatás: 8.89% (709,405 €)
Koordináló kedvezményezett: Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna (Olaszország)
Társult kedvezményezettek: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, MTA Ökológiai Kutatóközpont, ETTE, WWF Magyarország
Társfinanszírozó: Magyar Földművelésügyi Minisztérium

1.3. Projektcélok

 1. A természetvédelmi erdőkezelés célját jelentő természetes tölgyerdő állapot azonosítása, mert már nem maradt természetes tölgyerdő Magyarország és Olaszország területén.
 2. 2. A tölgyerdők (*91AA, *91G0, *91H0, *91I0 & 91M0) biodiverzitásának növelése a nemzeti parkok által kezelt Natura 2000 területeken.. A projekt keretein belül Magyarországon 1555 ha, míg Olaszországban 511 ha helyreállítása várható és útmutatást biztosít további 21 500 hektárnyi Natura 2000 területeken álló védett tölgyerdő helyreállításához Magyarországon, illetve 180 500 hektárnyi tölgyerdő helyreállításához Olaszországban.
 3. Az inváziós fajok visszaszorítása. Magyarországon kb. 50 hektárnyi, Olaszországban kb. 30 hektárnyi területen az invazív fajok kiirtása és a területek visszaalakítása őshonos tölgytársulásokká.
 4. A projekt céja a tölgyesek természetvédelmi kezelése legjobb módjának a szemléltetése is. Összességében majdnem 21 500 hektárnyi tölgytársulás tartozik a nemzeti parkok kezelésébe a Natura 2000 területeken, Magyarországon és kb. 180 500 hektárnyi Olaszországban és a projekt ezen területek kezelői számára be kívánja mutatni a legjobb módszert ahogyan ezeket a területeket kezelhetik.
 5. A projekt szintén növelni akarja a nyilvánosság érzékenységét az erdők biodiverzitásának fontossága iránt. Bár az erdészet nem gazdasági kérdés Magyarországon, de eddig annak gazdasági jelentősége volt nagyrészt kommunikálva.
 

1.4. Tevékenységek

(A1)
A projekt a természetes erdei állapotok visszaállítására fog koncentrálni, tudományos dokumentumok összegyűjtésével és elemzésével, illetve a még fellelhető természetes erdők vizsgálásával, valamint az eddig alkalmazott természetvédelmi kezelések felülvizsgálatával.
Mindezek eredményeként kidolgozásra kerül a helyreállított természetes edőképre épülő ökológiai természetvédelmi erdőkezelési irányelv.

(B1)
Tölgyerdők megvásárlásával biztosítva lesz azok biodiverzitása.

(C1)
A kidolgozott ökológiai természetvédelmi erdőkezelési irányelv alapján történik meg a természetes erdőszerkezet helyreállítása a nemzeti parkok kezelésében lévő Natura 2000 területeken a vadállomány hatásának és az inváziós fajok jelenlétének csökkentésével.

(A2 és D1)
Az erdőkezelés hatását és hatékonyságát fogja figyelemmel kísérni a kidolgozott monitoring protokol szerint végzett monitoring munka.

(D2 és D4)
Kiértékeljük az ökológiai működés helyreállításának hatását és a társadalom-gazdasági hatásokat.

(E1)
Emellett egy nemzetközi konferenciát tervezünk a projekt eredményeinek megosztásának és kiértékelésének céljából.

(E2)
Intenzív figyelemfelhívás történik az érdekeltek és a nyilvánosság számára: előadások és terepi bemutatók lesznek az érintett területekérdekeltjei, erdészeti tanárok és diákok részére; a tölgyesek kezeléséhez használható technológiák összegyűjtése, kidolgozása és közzététele; publikáció a kidolgozott kezelési irányelvekről és az ökológiai természetvédelmi kezelési eredményekről amonitoring adatok alapján, valamint az erdei élőhely fejlesztés irányelvei (földhasználók számára) a potenciális tölgyes élőhelyeken és az ökoszisztéma szolgáltatásról szakembereknek. Kapcsolatokat teremtünk más projektekkel és szakemberekkel, akik az erdők természetvédelemével foglalkoznak.
A projektnek lesz saját weboldala; a projekt helyszínein információs táblák lesznek kihelyezve; a nyilvánosság számára a különböző anyagok között elkészítünk egy Laikus jelentést is a támogatásuk biztosításának az érdekében. A média is tájékoztatást kap a projekt céljairól, tevékenységeiről és eredményeiről.

1.5. Érintett szereplők és a célközönség

1.5.1 Magyarországon:
A projekt megvalósítása főleg közterületeken fog történni. Azok a földtulajdonosok lesznek az érintett szereplők , akik eladják az erdeiket az államnak a nemzeti parkok által végzett természetvédelmi kezelés érdekében. . A nemzeti parkok a turisták vagy civil szervezetek kérésre vezetett túrákat is fognak szervezni. A helyi közösségek is támogatják a projektet, hiszen a helyi lakosok és cégek is részt vesznek a megvalósításban, illetve mert a környezetük (levegő és víz) minőségi állapota javulni fog. A helyi közösségek. A helyi közösségek véleménye szerint főleg az északkeleti régiókban, ahol a munkanélküliség magas, a „zöld” turisták száma megnövekedne, ezzel is több bevételi lehetőséget biztosítva az embereknek.

1.5.2 Olaszországban:
Az erdők állapotába történő beavatkozás mind a turisták, mind az erdők biztonsága szempontjából érdekes. Turizmus szempontjából: a tölgyerdők a hagyományos tájkép részei, amit a mesterséges fenyő erdőknél többre értékelnek a külföldi turisták (számuk kb. 50%-a a helyi turistáknak). A hegyvidék biztonsága szempontjából: a természetes tölgyesek hatékonyabban képesek a talajt megkötni, ezáltal megelőzni a talajerózió okozta földcsuszamlásokat (De Capua et al., 2005). Ezen kívül kisebb az erdőtűz veszélye is tölgyerdők esetén, amit a helyi polgármesterek is alátámasztanak már megtörtént esetek alapján (Regione Piemonte, 2011).
Nemzeti Parkok: minden dolgozó, kivéve, akik részt vesznek a projektben, úgy mint erdészek, botanikusok, zoológusok, területi egységvezetők és természetvédelmiőrök, érintett szereplők.
Erdészeti és természetvédelmi hatóságok: érintett szereplők a nemzeti és az érintett régiós szinteken, de célközönség a többi régiós szinteken.
Állami Erdőgazdaságok: az erdészek érintett szereplők és/vagy célközönség.
Magán erdőtulajdonosok és magánerdő kezelők
Erdészeti tanárok és diákok: célközönség
Kutatóintézetek: érintett szereplők
Civilszervezetek: érintett szereplők
Helyi közösségek, önkormányzatok: érintett szereplők és/vagy célközönség
Nyilvánosság: célközönség

1.6. Várható eredmények és kimenetek

 1. A természetes tölgyerdő állapot helyreállításra, kerül, mint a tölgyerdők természetvédelmi kezelésének standardja
 2. A tölgyerdők ökológiai természetvédelmi kezelési irányelveinek kidolgozása és közzététele (700 példányban angolul, magyarul és olaszul) a projekt általi alkalmazásának eredményeivel
 3. Magyarországon 43.52 ha, Olaszországban 40 ha erdei élőhely vásárlása
 4. Kb. 2,066 ha védett tölgyerdő (1,555 ha Magyarországon és 511 ha Olaszországban) lesz kezelve, a kidolgozott természetvédelmi kezelési irányelvek alapján a 24 projektterületen (19 Magyarországon és 5 Olaszországban). Ennek eredményeképpen az erdő szerkezete természetesebbé válik, minden területen lesznek álló és fekvő holt fák. A projekt területek biodiverzitása növekedni fog
 5. Kb. 95 hektárnyi erdőterület lesz kerítéssel körbevéve, hogy megakadályozza avadkárt
 6. 80 ha-on (50 ha Magyarországon és 30 ha Olaszországban) eltűnnek, máshol visszaszorulnak az inváziós fafajok
 7. Tizenegy előadás és terepi bemutató lesz 315 érintett szereplő (az érintett területeken dolgozók, erdészeti tanárok és diákok) számára
 8. Publikációk: Három nyelven 500-500 példányban kadásra kerül az erdei élőhelyek fejlesztésének irányelvei potenciális tölgyes élőhelyeken és az az ökoszisztémai szolgáltatásokról szóló dokumnentumok
 9. Egy nemzetközi konferencia keretében kerülnek átadásra a projekt tapasztalatai és eredményei
 10. A nyilvánosság figyelmének felkeltésére a Natura 2000 területek és a tölgyerdők természetvédelmének fontosságáról gondoskodik egy honlap rendszeres hírek segítségével , 25 tájékoztató tábla, egy 5 perces interaktív rövidfilm, 300 példány erdőtérkép, 500 példány nyomtatott és internetes anyag gyerekeknek, információs anyagok.