Projektterület általános leírása

 

A projektterület neve: Bükkzsérci Ortás

Terület (ha): 60,600

EU védelmi jogállás: Különleges madárvédelmi terület: Natura 2000 HUBN10003, Különleges Természetmegőrzési Terület (SCI): HUBN20008

Egyéb jogállás nemzeti vagy regionális szabályozás értelmében:

Nemzeti park

A projektterüet hasznosítása: Földhasználat: Természetvédelem 100%

Tulajdonjogi státusz: Állami tulajdon 93%, magántulajdon 7%

Projektterület tudományos leírása

 

A projektterület a Déli-Bükkben található. A terület jellemző élőhelye a 91M0 Pannon cseres-tölgyesek (56%), valamint a 6240*pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők (14%), 91G0*pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal (3%) és 91H0* pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel (1%). A korábbi erdőgazdálkodási tevékenyésgekből kifolyólag nagyjából 10% az erdeifenyő ültetvény aránya, és 7%-át borítja a területnek akác.
A terület legfontosabb növénye a Janka-tarsóka.
A terület kiemelt állatai:

  • Emlősök: Nyugati piszedenevér, közönséges késeidenevér, vadmacska, hosszúszárnyú denevér, rőt koraidenevér, közönséges törpedenevér, kereknyergű patkósdenevér
  • Madarak: Békászó sas, fekete harkály, közép fakopáncs, örvös légykapó, hamvas küllő, uráli bagoly.
  • Bogarak: Nagy hőscincér, tölgyfa-díszbogár, kék pattanóbogár, nagy szarvasbogár
  • Lepkék: Magyar tavaszi-fésűsbagolylepke

A projektterület jelentősége a biológiai sokféleség és / vagy a regionális, nemzeti és uniós szinten célzott fajok / élőhelytípusok megőrzése szempontjából

 

A területen található edaficus társulások, cserjések, melegkedvelő tölgyerdők – a kőzettani és domborzati változatosság jóvoltából – nagy számban képviseltetik magukat, különleges állat-és növényvilágnak teret engedve. Azokon a területeken, ahol a geológiai, geomorfológiai és mikroklimatikus sokféleség átfogó antropogén hatással járt, jelentős fajgazdagodásra került sor, hiszen sok faj letelepedésének kedvezett és hozzájárult a populációk stabilitásához. A különféle tölgyerdőállományok (91G0, 91H0, 91M0) számos fokozottan védett fajnak (lsd. projektterület tudományos leírása) biztosítanak élőhelyet, így megfelelő természetvédelmi kezelést igényelnek. Azonban, hogy ezt megtehessük, a magántulajdonban lévő erdők felvásárlása szükséges, és az erdeifenyővelbenőtt erdőket tölgyerdőkké kell alakítanunk, valamint az invazív fajokat is el kell távolítani. A megfelelő természetvédelmi erdőkezelés hozzájárulhat a pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal, a pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel és pannon cseres-tölgyesek borította területek fejlődéséhez. Eme erdők és a pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők jelenléte biológiai sokszínűség szempontjából, uniós szinten teszi fontossá a területet. A terület természetessége és biológiai sokszínűsége viszonylag rövid időn belül jobbá tehető megfelelő természetvédelmi kezeléssel.

Projektterület zászlóshajó fajai

Cerambyx cerdo, Strix uralensis, Dryocopus martius

Back to Project Areas