Projektterület általános leírása

 

A projektterület neve: Mátraszőlősi Kis-Függő-kő

Terület (ha): 72,970

EU védelmi jogállás: Különleges Természetmegőrzési Terület (SCI): HUBN20056

Egyéb jogállás nemzeti vagy regionális szabályozás értelmében:

Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet

A projektterüet hasznosítása: Földhasználat: Természetvédelem 100%

Tulajdonjogi státusz: Állami tulajdon 100%

Projektterület tudományos leírása

 

A terület 280-400 méteres tengerszint feletti magasságban található, andezit alapkőzeten. A hegy alját egészen a hegytetőig 72-95 éves természetes erdők, mint 91G0*pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal (46%), 91H0*pannon molyhos tölgyesek (4%), 91M0 pannon cseres-tölgyesek (49%) és átmeneti erdők (1%) borítják. A hegy lábát és tetejét megkülönböztető két részt feketefenyő ültetvény és egy elhagyatott legelő választja el. A hegyet körülvevő tájon találunk erdőket, gondozott és elhagyatott kerteket. A terület északi részén találunk itt fennmaradt mészkő felszínt kedvelő növényeket, mint piros madársisak, kislevelű nőszőfű és széleslevelű nőszőfű. A sziklás hegyhátat 40A0* kontinentális cserjések borítják (0,1%), beleértve a szirti gyöngyvesszőt és szirti madárbirset. Az erdei tisztásokat 6240* pannon lejtősztyeppeket és sziklafüves lejtők (0,3%) fedik, hegyközi cickafarkkal és magyar bogánccsal. Az utóbbi 15-30 évben nem történt jelentős erdőgazdálkodás a területen, így gazdag védett fajokban, úgy mint tavaszi hérics, selymes peremizs, tarka nőszirom, gumós macskahere és házi berkenye Néhány részen az invazív akác megtalálható.

A terület állatai:

  • Emlősök: Vadmacska
  • Madarak: Kék galamb, európai lappantyú, fekete harkály, közép fakopáncs, örvös légykapó, hamvas küllő, darázsölyv és uhu.
  • Hüllők: Pannon gyík és fali gyík.
  • Kétéltűek: Foltos szalamandra
  • Bogarak: Szőrös szarvasbogár, nagy hőscincér, nagy szarvasbogár ésv öröscombú facincér.
  • Lepkék: Magyar tavaszi-fésűsbagolylepke, tölgyfaszender, nagy fehérsávoslepke, kis Apolló-lepke

 

A projektterület jelentősége a biológiai sokféleség és / vagy a regionális, nemzeti és uniós szinten célzott fajok / élőhelytípusok megőrzése szempontjából

 

Jelentős a terület biológiai sokfélesége; számos ritka és értékes növény-és állatfaj található itt. Ezek biogeográfiailag jelentős, élőhelyspecifikus fajok, amelyek nagy populációkban fordulnak elő a területen. A különféle tölgyerdőállományok (91G0, 91H0, 91M0) számos fokozottan védett fajnak (lsd. projektterület tudományos leírása) biztosítanak élőhelyet, így megfelelő természetvédelmi kezelést igényelnek. A pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal, a pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel és pannon cseres-tölgyesek, valamint a kontinentális cserjések és pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők jelenléte biológiai sokszínűség szempontjából és uniós szinten is jelentőssé teszi a területet. A terület természetessége és biológiai sokszínűsége viszonylag rövid időn belül jobbá tehető megfelelő természetvédelmi kezeléssel.

 

Projektterület zászlóshajó fajai

Cerambyx cerdo, Salamandra salamandra, Dryocopus martius

Back to Project Areashttp://hu.life4oakforests.eu/projekthelyszinek-magyarorszagon/