Projektterület általános leírása

 

 

A projektterület neve: Fóti Somlyó

Terület (ha): 93,400

EU védelmi jogállás: NATURA 2000 Kód HUDI20040

Egyéb jogállás nemzeti vagy regionális szabályozás értelmében:

Fóti Somlyó Természetvédelmi Terület, nemzeti oltalom alatt áll

A projektterüet hasznosítása: Földhasználat: Természetvédelem 50%, turizmus 30%, erdőgazdálkodás 20%

Tulajdonjogi státusz: Állami tulajdon 100%

Projektterület tudományos leírása

 

 

A projektterület egyértelműen különbözik a többi itteni területtől, mivel masszív, harmadkori üledéket találunk a felszínén (pannon homokkő, mészkő), amelynek mindig is jelentős hatása volt és ma is jelentős hatással van a természetre. A Somló-hegy jellegzetes vonulatai azt követően alakultak ki, hogy a síkságot borító Pannon-tenger visszahúzódott, a kiszáradt tengerfenék pedig vetődéssel a felszínre emelkedett. A negyedidőszakban kisebb mértékben lösztakaró rakódott a harmadkori üledékre (a hegy nyugati részein), míg nagyobb mértékben homok rekódott le (a hegy lábánál és a délkeleti részeken).
A területen mérsékelten hideg éghajlat uralkodik, a csapadék évi átlag mennyisége 550-600 mm, ebből kb. 340 mm a vegetációs időszakban hullik (Fóti Somlyó Természetvédelmi Terület – Gazdálkodási Terv p. 11.)
Számos tisztást találunk a Fóti Somlyó-hegy szigetszerűen kiemelkedő erdeiben, ahol jellemzően pannon növényvilág-csoportosulások alakultak ki. Ezek a csoportosulások különböző ritka és védett állat-és növényfaj számára biztosítanak élőhelyet
A terület élőhelyei: 91H0* – Pannon molyhos tölgyesek (60%) és 6240* – pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők (10%). Nagyjából 15 %-ban van jelen az invazív nyugati ostorfa és akác, az eredetileg itt található tölgyesek rovására. Természeti értékek: pusztai meténg, nagyezerjófű, tavaszi hérics, selymes peremizs, turbánliliom, kikeleti hóvirág, leánykökörcsin, fehéres csüdfű, szártalan csüdfű, fürtös homokliliom, bíboros kosbor.

A terület kiemelt állatai:

  • Madarak: Európai lappantyú, fekete harkály, kis fakopáncs, nagy fakopáncs, zöld küllő, barátposzáta, örvös légykapó, csuszka, rövidkarmú fakúsz, erdei pinty, egerészölyv, macskabagoly
  • Emlősök: Mogyorós pele, erdei pele Hüllők: Pannon gyík, zöld gyík
  • Bogarak: Sisakos sáska, nagy szarvasbogár, magyar futrinka, skarlátbogár, nagy hőscincér,
  • Lepkék: Kis Apolló-lepke, farkasalmalepke, fóti boglárka, csíkos medvelepke, tölgyfaszender, sötét őszibagoly, buckabagoly, zörgőlepke,

.

A projektterület jelentősége a biológiai sokféleség és / vagy a regionális, nemzeti és uniós szinten célzott fajok / élőhelytípusok megőrzése szempontjából

 

Biológiai sokféleség szempontjából uniós szinten is jelentős a terület az itt található erdők kora, szerkezete és fajösszetétele, valamint a holtfa mennyisége miatt. Továbbá a tölgyesek és a pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők (6240) megőrzése is fontos a területen. Az idegenhonos invazív fajok elterjedése veszélyt jelent ezekre az élőhelyekre, ami beavatkozást igényel.

Projektterület zászlóshajó fajai

Dictamnus albus, Lucanus cervus, Dryomys nitedula

Back to Project Areas