Faj- és élőhely leírás

Testhossza 15-24 cm, ebből a farok hossza 6-11 cm. Színezete enyhén vörösesbarna. Orrától a szemen át a füléig fekete maszkot visel. Az állati eredetű táplálék – főként – a rovarok jelentős arányt képviselnek táplálékában. A cserjeszintben gazdag lombos erdőket, főként a fajgazdag, cserjés erdőszegéllyel rendelkező, nem túlzottan zárt, melegebb tölgyeseket és az alacsony növésű felnyíló erdőket kedveli, de ezek szomszédságában lévő felhagyott gyümölcsösökben is megtelepszik. Jellemzően a domb- és hegyvidéki erdőterületeken fordul elő.

Főbb veszélyeztető tényezők

Az elegyfák és a vadgyümölcsök visszaszorulása, valamint a cserjeszint és cserjés erdőszegély felszámolása a legfőbb veszély. Ezen kívül a holtfák és az odvas fák kitermelése is csökkenti az élőhelyeit, illetve a homogén szerkezetű tölgyesek kialakítása is. Továbbá az élőhelyül szolgáló cserjések, változatos szerkezetű tölgyesek és lombos erdők kitermelése, más területhasznosítás folytatása (pl. a cserjések helyén), vagy nagyobb, összefüggő vágásterületek, homogén fiatalosok kialakítása is csökkenti a faj fennmaradnának esélyeit.

Speciális természetvédelmi beavatkozások

Cserjés erdőszegélyek fajösszetételének bővítése, illetve cserjés szegély kialakítása. Az egyenletesen zárt tölgyesek lombkorona záródásának felnyitásával kisebb-nagyobb benapozott lékek képezhetők, így elősegíthető a virágzó cserjék megjelenése. A fafajösszetétel javítása főként a vadgyümölcsök és más ritkább elegyfafajok fejlődésének a megsegítésével, és a kialakított lékekbe, illetve a cserjés szegélybe történő ültetésével lehetséges. A különböző holtfa típusok képzése és a mesterséges odúkihelyezés tovább segítheti a faj szaporodását.

Kapcsolódó projekthelyszínek
Fóti-Somlyó

Irodalom
1. Hecker, K. (2013): A magyarországi pelefajok (Gliridae) populációinak elterjedésökológiai vizsgálata két területen a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer alapján. (Doktori értekezés) – Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola, Gödöllő, 111 pp.
2. http://tolgy.tycmo.hu/peleeh.php