OakeyLIFE projekt-látogatás, az alföldi tölgyesek élőhely-fejlesztése

with Nincs hozzászólás

2021.03.09. Bp. Koncz Péter

A LIFE4OakForests és az OakeyLIFE projekt (http://oakeylife.hu/) két egymást kiegészítő, a tölgyesek élőhely-fejlesztését szolgáló testvér-projektek. Ezért 2021. március 5-én a DINPI LIFE4OakForests projekten dolgozó terepi munkatársai megtekintették az OakeyLIFE projekt munkálatait Kunpeszéren (Peszéri-erdő Natura 2000 terület). A látogatás során „tő mellett” jobban megismertük a projekt alábbi főbb céljait, eredményeit, gyakorlati módszereit.

Az OakeyLIFE projekt céljai:
• a NATURA 2000 területek inváziós fás és lágyszárú fajainak visszaszorítása;
• a kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusok (szubkontinentális peripannon cserjések, pannon homoki gyepek, euro-szibériai erdőssztyepp tölgyesek és pannon homoki borókás-nyárasok) kiterjedésének növelése és azok természetvédelmi helyzetének javítása;
• kedvezőtlen természetvédelmi helyzetű állatfajok számára alkalmas élőhelyek kiterjedésének növelése;
• a helyreállított élőhelyekre visszatelepítendő, közösségi jelentőségű növényfajok (homoki nőszirom, mocsári kardvirág) állományainak növelése;
• oktatási-szemléletformálási tevékenységekkel a társadalmi felelősségvállalás és környezettudatos magatartás növelése;
• gyakorlatban tesztelt ajánlások megfogalmazása a hasonló problémákkal szembesülő területkezelők/gazdálkodók részére.

Megtekintett, folyamatban lévő beavatkozások
Mesterséges felújítások, fajgazdag tisztások kialakítása
A bejáráson tapasztaltuk, hogy 16 féle őshonos fajjal történik az akác levágása és kituskózása utáni erdőfelújítás (1. ábra). A létesítendő erdőben kisebb tisztásokat alakítanak ki. A tisztáson termőhelyre jellemző, gyűjtött magokat vettek (kb. 50 féle magot alkalmaznak). A cél csenkesz dominanciájú fajgazdag gyep, illetve kökényes erdőszegély kialakítása (2. ábra).

1. ábra: Erdőfelújítás akácos helyén 16 féle fafajjal
2. ábra: Erdőfelújítás; háttérben a kitermelt akác, előtérben az ültetendő csemeték, jobb oldalt az éppen bevetett, leendő tisztás széle (2. ábra)

Befejezett felújítás megtekintése
Megtekintettünk egy 11 évvel korábban elvégzett, az első kivitel során 16 fajjal végbevitt, hazai nyár dominálta erdőfelújítást. A jelen látogatást megelőzte Vadász Csaba (KNP) a LIFE4OakForests projekt diósjenői területen megtett látogatása. A LIFE4OakForests projekt alapján megkezdték a mikroélőhelyek kialakítását is pl. lékek és holta képzése a skarlátbogár és más szaproxiolfág fajok élőhelyének fejlesztése céljából (3. ábra)!

Természetes homoki kocsányos tölgyesek
Megtekintettünk egy állományt, ahol a homoki tölgyesek képesek regenerálódni. A regenerációs folyamatokat intenzív kutatásokkal vizsgálták és megállapították, hogy ebben fontosabb a vegetáció szerkezetének a hatása (cserjék facilitáló hatása, fény és árnyék viszonyok), mint pl. az edafikus és a hidrológia viszonyok (4. ábra). Megállapították, hogy a kocsányos tölgy természetes megmaradó újulata vízhatástól független termőhelyen figyelhető meg.

4. ábra : A cserjék repetitív facilitáló hatása a homoki tölgyesek regenerálódására

A szakmai tapasztalatcsere keretében számos, a természetvédelmi kezelések megvalósítása során fontos gyakorlati és technikai ismerettel lehettünk gazdagabbak. Sokkal több ilyen jellegű tanulási, tapasztalat szerzési alkalomra volna szükség!


A tevékenység a LIFE4OAKForest projekt kötelező kapcsolatépítés (E1.5) és a kidolgozandó erdőkezelési kezelési útmutató (A1.5 ) akciójának a része.

Résztvevők: Vadász Csaba (KNP), Kozma Botond (KNP), Andrési Dániel (KEFAG), továbbá a DINPI részéről: Géringer Péter, Hock Ferenc, Kazi Róbert, Koncz Péter, Mocsári Dezső Vazul, Szekeres Péter, Vízkert András.

Leave a Reply