Faj és élőhely leírás

Közepes termetű denevérfajunk, szárnyfesztávolsága 30 cm körüli, testtömege gyakran 10 gr alatti.
A faj elnevezését a hazai denevérfajok közt a leghosszabb füleiről kapta. Füleit pihenés közben szárnya alá rejti. Hallása rendkívül kifinomult. A fül funkcionális működéséhez vért kell pumpálnia a fül ereibe. A barna hosszúfülű denevér szemei viszonylag nagyok. Testét barnás, hosszúszálú, bolyhos szőrzet borítja. Lábujjai hosszúak.
A faj szorosan kötődik az idős lombos erdőkhöz. Jellemző szálláshelyei a faodvak, fakéreg alatti rések. Odúját gyakran csak a teljes sötétség beállta után hagyja el. Táplálkozása során szálláshelyétől ritkán távolodik el három kilométernél távolabbra, legtöbbször attól fél kilométerre vadászik.
Gyakran a növényzet között táplálkozik. Zsákmányának jelentős része éjszakai lepkékből, kétszárnyúakból áll. Nemcsak repülő rovarokat fogyaszt, hanem a növényzeten mászó ízeltlábúakra is eredményesen vadászik.
Az őszi nászidőszakban barlangok közelében is gyakran megfigyelhető. Faodvakban, kisebb barlangi üregekben húzódik téli nyugalomra.

Főbb veszélyeztető tényezők

Ahogy a hazai erdőlakó denevérfaj többségét, így a barna hosszúfülű-denevért és élőhelyeit is a hazánkban jelenleg általánosan alkalmazott vágásos erdőgazdálkodási gyakorlat veszélyezteti. A vágásérettségi korhoz közeli erdők a denevérek számára is jelentős élőhelyek. A fahasználatok, különösen a jelenlegi általános hazai gyakorlat szerinti véghasználatok, az összefüggő erdőrészek letermelése búvóhelyük elvesztése mellett a denevérek táplálkozóterületének kiterjedését közvetlenül is csökkenti. A zárt erdőkhöz kötődő denevérfajok számára az élőhelyvesztés több évtizedre meghatározza a denevérfajok élőhelykínálatát. A véghasználatokat követően a denevérfajok számára az erdő, mint élőhely jellemzően csak több évtized elmúltával kezd alkalmassá válni.

Speciális természetvédelmi beavatkozások

Homogén erdőállományok térszerkezetének javítása, elegyfajok megsegítése, odvas fák kímélete, álló holtfa létrehozása.

Kapcsolódó projekthelyszínek
Cserépfalu környéki erdők

Irodalom
http://zmmu.msu.ru/bats/biblio/plecprey.pdf
https://www.researchgate.net/publication/229639547_Analysis_of_the_diet_of_Natterer’s_bat_Myotis_nattereri_and_the_common_long-eared_bat_Plecotus_auritus_in_the_West_of_Ireland
https://www.researchgate.net/publication/253590437_Habitat_Exploitation_by_a_Gleaning_Bat_Plecotus_auritus
https://www.cb.iee.unibe.ch/e58879/e337551/e478038/e478049/Ashrafi_BiodivCon2013_eng.pdf