Elkészültünk a zoológiai alapállapot felméréssel a DINPI területein

with Nincs hozzászólás

A természetes erdőszerkezet gazdagítással érintett erdőrészletekben a természetvédelmi kezelések elvégzése előtt felmértük a madarak, denevérek, futóbogarak és a szaprxilofág rovarok állományait. Erre azért volt szükség, hogy a kezelések hatását (mikroélőhelyek, különböző típusú holtfák, lékek képzése stb.) fel tudjuk mérni a főbb indikátor csoportokra vonatkozóan. A 2019-es alapállapot felvétel során számos új, érdekes eredményt kaptunk. Az esztergomi projektterületen pl. előkerült a tüzérbogár (Aptinus bombarda), és a kék laposfutrinka (Carabus intricatus), a nagyoroszi területen pedig a balkáni futrinka (Carabus montivagus), amelyek bár jellemzőek a tölgyesekre, de előfordulásuk (feljegyzésük) ezeken a területeken ritka. A szaprxilofág rovarokat illetően 1366 db egyedet fogtunk a nagyoroszi és a diósjenői tölgyesek kezelt és kontroll parcelláiban (1-1 ha) a tavaszi-nyári ablakcsapdás mintavételezés során. Az egyedek 132 fajba tartoztak, melyek közül 13 faj védett, mint pl. a nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), vagy a DNPI címerállata, a havasi cincér (Rosalia alpina). Az élőhelyek vizsgálata során a kék pattanó (Limoniscus violaceus) és a skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) is előkerült az idősebb, 100-120 éves erdőrészletben. Ezért is fontos a famatuzsálemek, idős tölgyesek védelme, illetve a különböző mikroélőhelyek képzése (kéregsebzések, holtfák, tükörfoltok, korhadó törzstalpak stb.), hogy a speciális igényű élőlénycsoportok otthonukra találjanak. A természetvédelmi erdőkezelések jelentős részét szintén befejeztük, így jövőre (2021) a kezelések hatását tudjuk „visszamérni”.