Projektterület általános leírása

 

 

A projektterület neve: Börzsöny – Diósjenő

Terület (ha): 55,060

EU védelmi jogállás: Különleges Madárvédelmi Terület (SPA): HUDI10002, Különleges Természetmegőrzési Terület (SCI): HUDI20008

Egyéb jogállás nemzeti vagy regionális szabályozás értelmében:

Nemzeti park, Nemzeti oltalom alatt álló terület

A projektterüet hasznosítása: Földhasználat: Természetvédelem 50%, turizmus 20%, erdőgazdálkodás 20%

Tulajdonjogi státusz: Állami tulajdon 100%

 

Projektterület tudományos leírása

 

Különböző erdőket találunk a hegyoldalakon a Börzsöny szívében. A Diósjenőn található erdő projektterület 10 erdőrészlettel csaknem előhegység a maga 300 méteres tengerszint feletti magasságával. Noha a tölgy a jellegzetes fafaj eme erdőkben, figyelembe véve a korszerkezetet (20-120 év) és a fajösszetételt (akác és bükk), igen különböző színfoltokra bukkanhatunk.
Alapvetően a 91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek (51.75%) és 91M0 Pannon cseres-tölgyesek (28.7%) az itt előforduló Natura 2000 élőhelyek, ám 40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjésekkel is találkozhatunk (9%). Vannak itt 9130 szubmontán és montán bükkösök is (6,6%). Az  akác jelenléte (4%) azonban akadályozza a tölgyfák elterjedését és a természeti értékek fenntartását a kiemelt jelentőségű 91G0* Pannon gyertyános-tölgyesekben.
A terület gazdag természeti értékekben, ám ezek ellenőrzése nem kielégítő (a marginális területi elhelyezkedés és a sokszínű, de fiatal faállomány miatt, amely kutatási szempontból nem elég érdekes).
A terület kiemelt állatai:

  • Emlősök: Nagyfülű denevér, közönséges denevér, kis patkósdenevér
  • Madarak: Fekete harkály, fehérhátú fakopáncs, örvös légykapó, darázsölyv, hamvas küllő
  • Kétéltűek Erdei béka
  • Hüllők:Lábatlan gyík és zöld gyík
  • Bogarak: Nagy hőscincér, kis szarvasbogár és nagy szarvasbogár
  • Lepkék: Sárga gyapjasszövő, kis Apolló-lepke

 

A projektterület jelentősége a biológiai sokféleség és / vagy a regionális, nemzeti és uniós szinten célzott fajok / élőhelytípusok megőrzése szempontjából

 

 

A terület adta lehetőségek kiemelkedő szerepet játszanak, hogy növelhessük a természeti értékek fenntartását az invazív akác kiirtásával és egy szerkezetében sokszínű élőhely megteremtésével. Minthogy a gazdasági célú erdőkezelés az egész Börzsönyben jellemző, nem pusztán helyi, de nemzeti szinten is fontos egyes fajok (gombák, rovarok és madarak) szempontjából, hogy ilyen tömböket hozzunk létre, ahol az elsődleges cél nem a fakitermelés.
A tölgyerdők szerepe jelentős az őshonos lombhullató erdők hosszú távú fenntartásában.
Az említett Natura 2000 minősítésű terület fejlesztése és fenntartása Európai Uniós szinten is fontos.

 

Projektterület zászlóshajó fajai

Cerambyx cerdo, Dendrocoposmedius,not meidus, Strix aluco

 

Back to Project Areas