Projektterület általános leírása

 

A projektterület neve: Gyöngyösi Sár-hegy

Terület (ha): 47,910

EU védelmi jogállás: Különleges Természetmegőrzési Terület (SCI): HUBN20046

Egyéb jogállás nemzeti vagy regionális szabályozás értelmében: Gyöngyösi Sár-hegy Természetvédelmi Terület

A projektterüet hasznosítása: Földhasználat: Természetvédelem 50%, turizmus 30%, erdőgazdálkodás 20%

Tulajdonjogi státusz: Állami tulajdon 100%

Projektterület tudományos leírása

 

A Sár-hegy 260-500 méteres tengerszint feletti magasságban található, andezit alapkőzeten. Az andezit alapkőzet felett vulkanikus törmelékár, üledékes és andezit tufa rakódott le. Valódi biogegráfiai értéke a vulkanikus hegységnek, amely déli irányban emelkedik ki a Mátra vonulataiból, hogy „kapuja” nyitva áll az Alföld felé, így a hegyvonulatok és a sztyeppek jellemzőit is magáénak tudhatja. A legértékesebb élőhelyek az árvalányhajjal borított rétek, amelyek egykori, mára elhagyatott szőlők, törpemandula-cserjések és sziklás-füves pusztákon terülnek el. A nyugati és északi lejtőket 91G0*pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal (4,9%), 91H0 *pannon molyhos tölgyesek (33,3%), 91M0 pannon cseres-tölgyesek (23,3%), valamint feketefenyő ültetvények (33%) borítják, az itt eredetileg honos 91H0 *pannon molyhos tölgyesek erdőterületeit, míg a hegygerincet 40A0*kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések (0,42%) fedik, és az erdők tisztásain 6240*pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtőket (0,09%) találunk. A projektterületen invazív akác is található (0,8%). A terület többi részét cserjék fedik.
Körülbelül 80 védett növény fordul itt elő, köztük a sápadt lednek, amely csupán három helyen található meg az egész Kárpát-medencében. 400 kiemelt jelentőségű lepke és nagyjából 15 hüllő és kétéltű is él itt.
Értékes növények a piros kígyószisz, sápadt lednek, leánykökörcsin és Janka-tarsóka.

A terület állatai:

  • Madarak: Kék galamb, európai lappantyú, fekete harkály, közép fakopáncs, örvös légykapó, hamvas küllő, darázsölyv és füleskuvik
  • Hüllők: Zöld gyík
  • Kétéltűek: Vöröshasú unka
  • Rovarok: Óriás-keresztespók, nagy hőscincér, magyar tavaszi-fésűsbagolylepke, sárga gyapjasszövő, szerény tarsza, nagy szarvasbogár, nagy tűzlepke, magyar aknászpók, lándzsás karimáspoloska

 

A projektterület jelentősége a biológiai sokféleség és / vagy a regionális, nemzeti és uniós szinten célzott fajok / élőhelytípusok megőrzése szempontjából

 

Valódi biogegráfiai értéke a vulkanikus hegységnek, amely déli irányban emelkedik ki a Mátra vonulataiból, hogy „kapuja” nyitva áll az Alföld felé, így a hegyvonulatok és a sztyeppek jellemzőit is magáénak tudhatja. A különféle tölgyerdőállományok (91G0, 91H0, 91M0) számos fokozottan védett fajnak (lsd. projektterület tudományos leírása) biztosítanak élőhelyet, így megfelelő természetvédelmi kezelést igényelnek. A pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal, a pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel és pannon cseres-tölgyesek, valamint a kontinentális cserjések és pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők jelenléte biológiai sokszínűség szempontjából és uniós szinten is jelentőssé teszi a területet. A terület természetessége és biológiai sokszínűsége viszonylag rövid időn belül fejleszthető lenne a feketefenyő-erdők 91H0* pannon molyhos tölgyesekké alakításával, megfelelő természetvédelmi kezeléssel és az invazív fajok kiirtásával.

 

Projektterület zászlóshajó fajai

Sorbus domestica, Neptis rivularis, Saturnia pyri

Back to Project Areas