Projektterület általános leírása

 

projektterület neve: Felsőtárkányi Miklós-völgy és Ostoros-völgy

Terület (ha): 52,560

EU védelmi jogállás: Különleges madárvédelmi terület (SPA): HUBN10003, Különleges Természetmegőrzési Terület (SCI): HUBN20008

Egyéb jogállás nemzeti vagy regionális szabályozás értelmében: Nemzeti park

A projektterüet hasznosítása: Földhasználat: Természetvédelem 100%

Tulajdonjogi státusz: Állami tulajdon 37%, magántulajdon 63%

Projektterület tudományos leírása

 

A projektterület a Délnyugat-Bükk főként agyagpalával borított karsztos részén található, a Tárkányi-medence keleti peremén, ahol rengeteg füves pusztára és erdőkre jellemző fajjal találkozhatunk, amelyek kapcsolódnak a melegkedvelő tölgyesekhez. A Miklós-völgyi és Ostoros-völgyi csermelyek a Tárkányi-patakba ömlenek. A Miklós-völgyben főleg 91M0 pannon cseres-tölgyeseket (24%) és 91G0*pannon gyertyános-tölgyeseket Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal (9%) találunk, míg az Ostoros-völgy jellemző élőhelye a 91I0 * Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek (22%). Emellett találunk a projektterületen 40A0* Kontinentális cserjéseket (15%), 6250* síksági pannon löszsztyeppeket (15%) és 6240* pannon lejtősztyeppeket és sziklafüves lejtőket. Ugyanakkor az invazív akác a terület több, mint 3%-át foglalja el. A terület legjelentősebb növényei a gumós macskahere, fehér pimpó és hosszúlevelű árvalányhaj. A Miklós-völgy másik fontos növénye a kikeleti hóvirág, míg az Ostoros-völgy jelentős növényei közé a piros kígyószisz, a Janka-tarsóka, és a leánykökörcsin sorolható.

A terület kiemelt állatai:

  • Emlősök: Erdei pele, nagy pele
  • Madarak: Fekete harkály, fehérhátú fakopáncs, hamvas küllő
  • Bogarak: Nagy hőscincér és nagy szarvasbogár
  • Lepkék: Magyar tavaszi-fésűsbagolylepke

A projektterület jelentősége a biológiai sokféleség és / vagy a regionális, nemzeti és uniós szinten célzott fajok / élőhelytípusok megőrzése szempontjából

 

A Miklós-völgyben a 91G0* és 91M0 tölgyesek, míg az Ostoros-völgyben a 91I0 * Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek számos fokozottan védett fajnak (lsd. projektterület tudományos leírása) biztosítanak élőhelyet, így megfelelő természetvédelmi kezelést igényelnek. A 91I0 * Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek védelmére különös hangsúlyt kell fektetnünk nemzeti szinten. Azonban, ma e területek legnagyobb része magánkézben van. Ahhoz, hogy megfelelő természetvédelmi kezelésre kerülhessen sor, a magántulajdonban lévő erdők felvásárlása szükséges, és az invazív fajokat is el kell távolítani. A megfelelő természetvédelmi erdőkezelés hozzájárulhat a pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal, az Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek, és pannon cseres-tölgyesek borította területek fejlődéséhez. Eme erdők és a pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők, valamint a kontinentális cserjések és síksági pannon löszsztyeppek jelenléte biológiai sokszínűség szempontjából, uniós szinten teszi fontossá a területet. A terület természetessége és biológiai sokszínűsége viszonylag rövid időn belül fejleszthető megfelelő természetvédelmi kezeléssel.

 

Projektterület zászlóshajó fajai

Adonis vernalis, Prunus tenella, Eriogaster catax

Back to Project Areas