Faj és élőhely leírás

Hazánkban különösen a tölgyesekben előforduló, a cincérek (Cerambycidae) családjába tartozó védett bogárfaj. Nagyméretű, zömök, röpképtelen faj, szárnyfedői a varrat mentén összenőttek, a hártyás szárnyak csökevényesek. Hamvasszürke, szárnyfedőin két-két szabálytalan alakú bársonyos fekete folt van. Középhegységeink tölgy- és bükkerdőiben, valamint irtásokon a földön fekvő rönkök alatt található, alkonyatkor aktív.

Főbb veszélyeztető tényezők

Az álló és fekvő holt fa eltávolítása veszélyezteti.

Speciális természetvédelmi beavatkozások

A projekt során valamennyi helyszínen képzünk álló- és fekvő holt fát.

Kapcsolódó projekt helyszín
Bakonyszűcs

Irodalom
https://www.bfnp.hu/hu/gyaszcincer-morimus-funereus-mull