Projektterület általános leírása

 

A projektterület neve: Garábi Varjú-bérc

Terület (ha): 42,390

EU védelmi jogállás: Különleges Természetmegőrzési Terület (SCI): HUBN20056

Egyéb jogállás nemzeti vagy regionális szabályozás értelmében:

Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet

A projektterüet hasznosítása: Földhasználat: Természetvédelem 100%

Tulajdonjogi státusz: Állami tulajdon 100%

Projektterület tudományos leírása

 

A terület 400-450 méteres tengerszint feletti magasságban található, andezit alapkőzeten. A hegy északi és nyugati részeit 67-82 éves természetes erdők borítják, mint 91G0*pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal (42%), 91M0 pannon cseres-tölgyesek (27%) és átmeneti 91G0* erdők (21%). A hegyet körülvevő tájon találunk erdőket, gondozott és elhagyatott pusztákat. A sziklás hegyhátat 40A0* kontinentális cserjések borítják (0,2%). Az erdei tisztásokat 6240* pannon lejtősztyeppekés sziklafüves lejtők (0,7%) fedik. A lejtőkön 9180* lejtő és sziklatörmelékek Tilio- Acerion erdeit találjuk (4%). Az invazív akác szintén előfordul a projektterületen (1,4%). Értékes növények a bugás hagyma, széles pajzsika, piros kígyósziszleánykökörcsin és Janka-tarsóka.

A terület állatai:

  • Emlősök: Vadmacska, rőt koraidenevér, nagy pele
  • Madarak: Kék galamb, fekete harkály, közép fakopáncs, örvös légykapó, hamvas küllő, macskabagoly, léprigó.
  • Bogarak: Nagy hőscincér, nagy szarvasbogár és ráncos gyászbogár.
  • Lepkék: Magyar tavaszi-fésűsbagolylepke, sárga gyapjasszövő, nagy tűzlepke, magyar tölgymakkmoly, kis Apolló-lepke

A projektterület jelentősége a biológiai sokféleség és / vagy a regionális, nemzeti és uniós szinten célzott fajok / élőhelytípusok megőrzése szempontjából

 

Jelentős a terület biológiai sokfélesége; számos ritka és értékes növény-és állatfaj található itt. Ezek biogeográfiailag jelentős, élőhelyspecifikus fajok, amelyek nagy populációkban fordulnak elő a területen. A különféle tölgyerdőállományok (91G0, 91M0) számos fokozottan védett fajnak (lsd. projektterület tudományos leírása) biztosítanak élőhelyet, így megfelelő természetvédelmi kezelést igényelnek. A pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal, a pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel és pannon cseres-tölgyesek, valamint a kontinentális cserjések és pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők jelenléte biológiai sokszínűség szempontjából és uniós szinten is jelentőssé teszi a területet. A terület természetessége és biológiai sokszínűsége viszonylag rövid időn belül fejleszthető megfelelő természetvédelmi kezeléssel és az invazív fajok kiirtásával.

Projektterület zászlóshajó fajai

Anguis colchica, Picus canus, Barbastella barbastellus

Back to Project Areas