Faj és élőhely leírás

Ritka erdei orchideánk. Legtöbbször bükkösökben és tölgyesekben fordul elő. Magassága általában 30-50 cm. Laza fürtvirágzatában 3-10 pirosas-lila virág található. Ezen orchideafaj élőhelyén szükséges a holtfa jelenléte, valamint a fajgazdag lágyszárú szint, melyben a harangvirágok is megtalálhatóak. A piros madársisak virágai rovarszemmel a harangvirág fajok virágaira hasonlítanak, olyannyira hogy az erdei harangvirágok megporzását végző művészméhek tévedésből a nektárt nem termelő madársisak virágokat is látogatják, így végezve el azok megporzását. A művészméhek elhalt korhadó fákban készítik el fészküket, így ha a holtfát eltávolítják az erdőből, akkor a méheket lakóhelyüktől a madársisakot pedig megporzóitól fosztják meg.

Főbb veszélyeztető tényezők

Élőhelyein az erdőgazdálkodás jelenti a faj számára a legfőbb problémát, mint a nagy területű végvágások, a holtfa eltávolítása. Esetenként a nagyvad kártétele is megfigyelhető.

Speciális természetvédelmi beavatkozások

Élőhelyein az állandó erdőborítást biztosító gazdálkodás optimális. A megfelelő mennyiségű holtfa jelenléte kívánatos. A nagyvad létszámának szabályozása szükséges.

Kapcsolódó projekt helyszínek
Pécsely

Irodalom
1. FARKAS S. (szerk) (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda kiadó, Budapest, pp. 416.
2. MOLNÁR V. ATTILA (szerk) Magyarország orchideáinak atlasza. Kossuth kiadó, Budapest, pp. 504.