Projektterület általános leírása

 

 

A projektterület neve: Tihany

Terület (ha): 116.610

Eus védelmi jogállás: NATURA 2000 Code 30001, NATURA 2000 Code HUBF 20006 Tihanyi-félsziget

Egyéb jogállás nemzeti vagy regionális szabályozás értelmében: Nemzeti park

A projektterüet hasznosítása: A földhasználat: Természetvédelem 80%, turizmus 10%, erdőgazdálkodás 30%

Tulajdonjogi státusz: Állami tulajdon 100%

 

 

Projektterület tudományos leírása

 

A projektterület neve: Tihany  Terület (ha): 116.610 Eus Védelmi jogállás:  Különleges Természetmegőrzési  Terület (SCI): HUBF20006 Tihabyi-félsziget  Egyéb jogállás nemzeti vagy regionális szabályozás értelmében: Nemzeti park A projektterüet hasznosítása: Földhasználat: természetvédelem 80%, turizmus: 10%, erdőgazdálkodás: 10% Tulajdonjogi státusz: állami tulajdon 100%

A Tihanyi-félsziget területe ugyan csupán 12 km2, ám mégis ez a Balaton-Felvidék legsokszínűbb és legértékesebb része. Az igen változatos, szubmediterrán éghajlati felszínt, amely az összetett vulkanikus (bazalt, piroklaszt) és posztvulkanikus (gejzirit) alapkőzet fölött helyezkedik el, főként 91H0*Pannon molyhos tölgyesek borítják (75%), de vannak itt 91M0 Pannon cseres-tölgyesek (18%) és91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek az északi lejtőkön a belső tavak mentén.  A terület egy részét egykor fás legelő borította, amelynek az újrafásítását 80 éve kezdték meg. Ennek eredménye egy korban és struktúrájában változatos erdő lett, bár olykor az idegenhonos feketefenyő is ültetésre került. Az öreg feketefenyő erdőben néhány őshonos fafaj újra megtelepedett, de e folyamat még támogatásra szorul. Pár invazív faj, például az  akác és a  bálványfa elszaporodott a területen.
A projektterületen töredékesen előfordul 6110* fehér varjúhájas mészkedvelő sziklai pionír növényzet, 6240* Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők és 6190 Pannon sziklagyepek.
Meghatározó növények: pusztai tyúktaréj, őszi csillagvirág és apró vetővirág,
Meghatározó állatok:
Emlősök: közönséges denevér,
Madarak: közép fakopáncs, kis fakopáncs, fekete harkály, hamvas küllő, zöld küllő, füleskuvik;
Rovarok: nagy hőscincér, nagy szarvasbogár.

 

A projektterület jelentősége a biológiai sokféleség és / vagy a regionális, nemzeti és uniós szinten célzott fajok / élőhelytípusok megőrzése szempontjából

 

A projektterület fontos a 91H0*Pannon molyhos tölgyesek fejlesztése és kiterjesztése szempontjából, amelyek az élőhelyvédelmi irányelv I. mellékletének alapján Európai Uniós kiemelt jelentőségű élőhelyek.
Szintén fontos terület az idegenhonos  akác és bálványfa kiírtásának szempontjából.
A terület helyreállítása a régió többi erdőgazdálkodójának is követendő példaként szolgálhat.

 

 

Projektterület zászlóshajó fajai

Volvariella bombycina, Megascolia maculata, Glis glis

 

Back to Project Areas