Projektterület általános leírása

A projektterület neve: Carnè e Rontana

Terület (ha): 71.170

Eus védelmi jogállás: NATURA 2000 Code IT4070011

Egyéb jogállás nemzeti vagy regionális szabályozás értelmében: Nemzeti park

A projektterüet hasznosítása: A földhasználat: Természetvédelem 70%, turizmus 10%, erdőgazdálkodás 10%, mezőgazdaság 10%

Tulajdonjogi státusz: Állami tulajdon 80%, Magántulajdon 20%

Projektterület tudományos leírása

 

A terület magába foglalja a messinai gipszt keleti felszíni kibúvását  Európában, amely földtani és természeti szempontból igen értékes.
Az úgynevezett Gipsz Erezet rétegei, amelyek a síkság felé ereszkednek le, meredek, déli fekvésű sziklákat képeznek. Ezek növényvilágukkal érdekes, mediterrán hatást eredményeznek (terpentinpisztácia, örökzöld benge, naprózsa), ellentétben az északi lejtőkkel, amelyeket fák borítanak és az Appenninek magasabb szintjeire jellemző gazdag növényvilággal rendelkeznek (dárdás vesepáfrány, kikeleti hóvirág, európai hárs, egynyári szélfű, odvas keltike, közönséges aranyeső, mogyorós hólyagfa). Az egész területre jellemzőek a kiterjedt karsztjelenségek mind a felszínen, (zárt völgyek, víznyelők, szurdokok, erodált képződmények) mind pedig a felszín alatt (víznyelők, szakadékok és barlangok). Ezek hozzájárulnak a táj alaktani és biológiai sokszínűségéhez. Emellett a növényvilág is igen gazdag; mediterrán és közép-európai növények jellemzők, de érdekes a felszíni és felszín alatti állatvilág is. Mezofil és xerofil cserjések és erdők egyaránt előfordulnak, amelyekben zömmel molyhos tölgyet találunk (91AA*), a hegyoldalakat magyaltölgyek tarkítják (9340), a párás hegyszorosokban pedig mezofil növényvilág uralkodik, ahol a csalitos és a füves rét, az egykor megművelt földek, valamint a páfránnyal és egyéves növényfajokkal borított sziklák változatosan fordulnak elő. A szárazságkedvelő mezőkön orchideafélékkel találkozunk (6210*), továbbá itt találjuk a molyhos tölgyesek természetes kialakulási helyét (91AA*). A barlangokban fennmaradt a természetes környezet, amely bővelkedik páfrányokban és különleges növényekben, valamint denevérkolóniákban és barlangkedvelő gerinctelen állatfajokban. A mezőgazdasági növények viszonylag ritkák ezen a területen, inkább a környező tájakon fordulnak elő. A terület Vena del Gesso Romagnola regionális parkjában található. A 92/43/EEC irányelv I. melléklete alapján nyolc védetté nyilvánított élőhely van itt: 6110*- Fehér varjúhájas mészkedvelő sziklai pionír növényzet  6210*-Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek jelentős orchidea telepekkel (10,05 ha).

8210-sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete
8310-Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok

9180*-lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion erdői

91AA*-Keleti fehér tölgyesek (54,39 ha).
9260-Gesztenyeligetek
92A0-Fehérfűz és fehérnyár-galériaerdők
A 92/43/EEC irányelv II. melléklete alapján védett növényfaj: Adriai sallangvirág.
Orchideafélékben (30 faj) és harasztokban gazdag növényvilág.
A 09/147/EU irányelv I. mellékletében szereplő madarak:
Darázsölyv, barna kánya, kígyászölyv, barna rétihéja, kékes rétihéja, hamvas rétihéja, halászsas, kék vércse, kis sólyom, vándorsólyom, európai lappantyú, európai szalakóta, szikipacsirta, erdei pacsirta, parlagi pityer, tövisszúró gébics, kerti sármány
A 92/43/EEC irányelv II. mellékletében szereplő emlősök:
Kis patkósdenevér, nagy patkósdenevér, kereknyergű patkósdenevér, hegyesorrú denevér, hosszúszárnyú denevér, csonkafülű denevér, közönséges denevér, szürke farkas*
A 92/43/EEC irányelv II. mellékletében szereplő hüllők és kétéltűek: Alpesi tarajosgőte,

IA 92/43/EEC irányelv II. mellékletében szereplő gerinctelenek: Csíkos medvelepke*, remetebogár*, nagy szarvasbogár, nagy hőscincér, déli szitakötő,

 

A projektterület jelentősége a biológiai sokféleség és / vagy a regionális, nemzeti és uniós szinten célzott fajok / élőhelytípusok megőrzése szempontjából

 

Carné és Rontana biogeográfiai jelentősége mediterrán növényzetében rejlik, kiegészülve az Appenninek északi határánál található részekkel. Ezek között elterjedtek itt a 91AA* Keleti fehér tölgyesek (54,39 ha) mint szubmediterrán erdőtársulások molyhos tölgyekkel és egyéb növényekkel, mint: Virágos kőris, komlógyertyán, keleti gyertyán, házi berkenye, sárgavirágú jeneszter, galambszínű ördögszem, kónya habszegfű, bokros koronafürt, ágas homokliliom, nagyezerjófű, piros gólyaorr, széleslevelű nőszőfű, rúbia, osyris, Dorycnium hirsutum, kocsord és sztenomediterrán fajok, mint Asparagus acutifolius, rúbia, Clematis flammula, örökzöld rózsa, vörös boróka. Szárazságkedvelő, sudár rozsnokkal és rengeteg orchideafajborított mezők (6210*) fedik le a 10,05 ha területet és szorosan kapcsolódnak a 91AA* élőhelyhez.
A magántulajdonban lévő erdőkben az erdő szerkezete gyakran változtozik és egysíkúvá válik  a sarjerdő üzemmóddal. Ezt azonban tiltják a park területén, ahol csak a teljes erdőátalkítás engedélyezett. Az erdők zöme elhagyatott vagy illegálisan írtják, tehát égető szükség volna helyes igazgatásukra megőrzésük és az illegális vágás megállításának érdekében. Más veszélyek is fenyegetik azonban az erdőket, például az erdőtüzek és az aljnövényzet, valamint a fiatal növények kivágása. További probléma a nem őshonos, invazív fajok, mint a  bálványfa és az akác  jelenléte; valamint az erdők újrafásítása nem őshonos fajokkal: feketefenyő, erdeifenyő, arizóniai ciprus, és a földművelés nem kívánatos hatásai az erdők határában.

Projektterület zászlóshajó fajai

Himantoglossum adriaticum, Speleomantes italicus, Hystrix cristata

Back to Project Areas