Faj és élőhely leírás

Az Európa déli és középső részein, Kis-Ázsiában és Iránban előforduló faj hazánk száraz, meleg tölgyeseiben a hegy- és dombvidékeken egyaránt előfordul. A 80-120 mm nagyságú imágó május végétől július végéig rajzik, a késő éjszakai órákban repül. Hernyója zöld, sárgán pontozott, oldalát homályos sárga vonal, fejét narancsszínű rajzolat díszíti. Szarva kék. Tápnövényei a tölgyek, hazánkban elsősorban a molyhos tölgy (Quercus pubescens.) Mélyen a talajba ássa magát bábozódáshoz és báb alakban telel át. Évente egy nemzedéke van.

Főbb veszélyeztető tényezők

Élőhelyeinek degradálódása, fajösszetételének változása veszélyezteti. Fontos számára a változatos térszerkezetű erdőállomány, így a tölgyeseket homogenizáló erdészeti beavatkozások is veszélyeztetik.

Speciális természetvédelmi beavatkozások

Homogén erdőállományok térszerkezetének javítása, elegyfajok megsegítése, cserjeszint védelme.

Kapcsolódó projekt területek
Pécsely

Irodalom
Goulet H. : Sphinx moths
www.macropelidoptera.hu
http://www.pyrgus.de/Marumba_quercus_en.html