Projektterület általános leírása

 

A projektterület neve: Kerecsendi-erdő

Terület (ha): 118,020

EU védelmi jogállás: Különleges Természetmegőrzési Terület (SCI): HUBN20038

Egyéb jogállás nemzeti vagy regionális szabályozás értelmében:

Nemzeti oltalom alatt álló terület

A projektterüet hasznosítása: Földhasználat: Természetmegőrzés 98%, erdőgazdálkodás 2%

Tulajdonjogi státusz: Állami tulajdon 98%, magántulajdon 2%

Projektterület tudományos leírása

 

A projektterület a Bükk-hegység és az Alföld közötti átmeneti zónában található, ahol a síksági és hegyi élővilág egyaránt előfordul. A területen jellemzően 91I0 * Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyeseket (58%) és 91G0*pannon gyertyános-tölgyeseket Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal (25%) találunk.
Szintén megtalálhatóak itt 91M0 pannon cseres-tölgyesek (3%).
A 91I0 * euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek élőhelyei közül néhány helyen előfordul az invazív akác (3%) és az idegenhonos vörös tölgy (6%). Egyes részeket 40A0 *kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések (4%) borítanak.
A terület legfontosabb növényei a nagyezerjófű, magyar zergevirág, pázsitos nőszirom, tarka nőszirom, leánykökörcsin és Janka-tarsóka.

A terület állatai:

  • Emlősök: Erdei pele
  • Madarak: Nagy fakopáncs, fekete harkály, hamvas küllő.
  • Bogarak: Nagy hőscincér és nagy szarvasbogár
  • Lepkék: Magyar tavaszi-fésűsbagolylepke

 

A projektterület jelentősége a biológiai sokféleség és / vagy a regionális, nemzeti és uniós szinten célzott fajok / élőhelytípusok megőrzése szempontjából

 

A különféle tölgyerdőállományok (91G0, 91I0, 91M0) számos fokozottan védett fajnak, valamint közel 450 edényes növénynek (lsd. projektterület tudományos leírása) biztosítanak élőhelyet, így megfelelő természetvédelmi kezelést igényelnek. Különösen a 91I0 * euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek élőhelyeit fenyegeti veszély, mivel állománya nemzeti szinten az eredeti 9%-ról mára 0,1%-ra csökkent. Azonban, a fejlesztéshez a magántulajdonban lévő erdők felvásárlása szükséges, és a vörös tölggyel benőtt erdőket 91I0* euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyerdőkké kell alakítanunk, valamint az invazív fajokat is el kell távolítani. A megfelelő természetvédelmi erdőkezelés hozzájárulhat az euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyerdők, a pannon tölgyesek Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal, és pannon cseres-tölgyesek borította területek fejlődéséhez. Ezen erdők és a pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők jelenléte biológiai sokszínűség szempontjából, uniós szinten teszi fontossá a területet. A terület természetessége és biológiai sokszínűsége viszonylag rövid időn belül jobbá tehető megfelelő természetvédelmi kezeléssel.

 

Projektterület zászlóshajó fajai

Dictamnus albus, Euphydryas maturna, Parnassius mnemosyne

Back to Project Areas