Faj- és élőhely ismertetés

A faj a legnagyobb európai bogárfajok közé tartozik, testhossza 4 és 5,5 cm között mozog. A hímek szálszerű csápja a testhosszuknál is hosszabb lehet, míg a nőstényeknél a csáp csupán a szárnyfedő végéig ér. A szárnyfedők vörösesbarna csúcsi részeit kivéve egész testük, illetve lábaik feketék. A nagy hőscincér obligált szaproxilofág faj (azaz kizárólag elhalt növényi részeket fogyaszt); idős fákkal tarkított hegy- és dombvidéki tölgyesek, síksági keményfaligetek, fáslegelők lakója. Közép-Európában kizárólag a 60 cm törzsátmérőjű tölgyeken él. A lárvák nem csak az élő, hanem a halódó (sérült) fában fejlődnek. Ezek közül is főleg azokon a helyeken jelenik meg, melyet részben süt a nap. Ezért a zárt erdőknek inkább csak a szélén vagy nyiladékaiban, illetve a lombkorona vastag ágaiban telepszik meg. Fáslegelőkön azonban egészen a talajszintig leérnek az imágók kirepülő nyílásai.

Veszélyeztető tényezők

A faj létét különösen befolyásolja az emberi tevékenység: a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás egyre erőteljesebb földhasználata nagy hatást gyakorol az élőhelyeire. A populációk hosszú távú túlélése a nagyméretű, öreg tölgyfák alkotta hálózattól függ. A legtöbb egyed diszperziós képessége néhány száz méterre korlátozódik, így az egyes alpoulációk egyre jobban elszigetelődnek egymástól, mivel az idős, nagy-méretű fák, illetve az ilyen fákból álló erdők rendszerint egyre távolabb helyezkednek el egymástól. Az idős, terebélyes tölgyfák eltűnése komoly veszélyeztető tényező a faj számára.

Faj-specifikus kezelések

A faj fennmaradást az idős, nagyméterű fák fenntartásával segítjük elő. Ezen fák melletti napsütötte lékek kialakításával, illetve az itt történő kéregsebzéssel szintén növeljük a faj fennmaradási esélyeit. A kérgek sebzésével növeljük az imágók kifejlődéshez szükséges mikorélőhelyeket.

Kapcsolódó projekt helyszínek

Börzsöny-Diósjenő
Carnè e Rontana, Locatilà Gesso, Monte Penzola, Monte Mauro, Riva di San Biagio

Irodalom
IUCN (1996) World Conservation Monitoring Centre. 1996. Cerambyx cerdo. The IUCN Red List of Threatened Species 1996: e.T4166A10503380