Faj és élőhely leírás

Közép- és délkelet-európai elterjedésű, lassan növő, legfeljebb 20-25 m magasságot elérő lombhullató szubmediterrán fafaj. Hazánkban előfordulása elsősorban a középhegységek meleg délies oldalainak tölgyeseire korlátozódik. Elsősorban cseres-kocsánytalan tölgyesekben, valamint mész- és melegkedvelő tölgyesekben jellemző ritka elegyfaj. Mint termesztett gyümölcsfajunk előfordul szőlőhegyeken, extenzív gyümölcsösökben is. Virágait általában április végén, május elején bontja, melyet nem a méhek, inkább különböző bogár fajok látogatnak.

Főbb veszélyeztető tényezők

Élőhelyein elsősorban a nagyvad rágása, valamint az erdőgazdálkodás jelenti a faj számára a legfőbb problémát. Gyakori, hogy erdőápolások során egyedeit eltávolítják.

Speciális természetvédelmi beavatkozások

Élőhelyein az erdőápolások szakszerű végzésével, a ritka elegyfajok kíméletével, esetleg ültetésével a faj gyakorisága növelhető, rendkívül fontos az erdőgazdálkodók figyelmének felhívása a faj megóvására. Élőhelyén a nagyvad létszámának szabályozása szükséges. A projekt helyszínein vadvédelmi kerítésekkel és házi berkenye csemeték kiültetésével is segítjük a faj fennmaradását és terjedését.

Kapcsolódó projekt helyszínek
Pécsely

Irodalom
1. Bartha D. – Bölöni J. – Király G. (eds., 1999) Magyarország ritka fa és cserjefajai I. – Tilia. 7: 1-286.
2. Bartha D. (szerk) Magyarország ritka fa- és cserjefajainak atlasza. Kossuth kiadó, Budapest, pp. 352