Faj és élőhely leírás

A bíboros kosbort virágzó állapotban viszonylag könnyű felismerni hosszú, 30–60 cm-re növő, egyenes száráról, melynek végén a bíborvörös virágok dús, tömött virágzatot alkotnak. Virág nélküli állapotában fényes, lándzsás-tojásdad, kicsit a tulipánéhoz hasonló tőleveleiről ismerhető fel. A faj a molyhos tölgyes karsztbokor erdőkhöz kötődik, de pusztafüves lejtőkön, réteken, legelőkön is megtalálható.

Főbb veszélyeztető tényezők

A molyhos tölgyes karsztbokor erdők kiterjedése így a bíboros kosbor élőhelye is jelentősen lecsökkent. Ezek az erdők rendszerint áldozatul estek a hegylábi szőlő és gyümölcs-termesztésnek, de a zavartalanabb foltokban, sziklás, meredekebb hegyoldalakon jelentősebb állományiak fennmaradtak.

Speciális természetvédelmi beavatkozások

A molyhos tölgyesek helyreállítása és az erdőszegélyek ápolása a faj fenntartását elősegítik. A bíboros kosbor a Sas-hegy körüli kertekben (a kertségben) is megtalálható, így nem adott esetben kiváltható bizonyos kertészeti fajok betelepítése. Mindez annak a példája lehet, hogy hogyan lehet egyszerre természetvédelmi kezelést (molyhos tölgyes erdőre jellemző fajok fenntartása) és rekreációs célú tevékenységeket (kertészkedés) együttesen megvalósítani tájékoztatással, célzott turista forgalom irányítással, illetve egy kis odafigyeléssel. Így pl. ügyelni kell arra, hogy a még nem virágzó egyedeit véletlenül ne kaszáljuk le, illetve hogy más fajok ne nyomják el. Így magunk is végezhetünk természetvédelmi kertművelést a kertekben!

Kapcsolódó projekthelyszínek
Budai Sas-hegy

Irodalom
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_44