Projektterület általános leírása

 

A projektterület neve: Monte Penzola

Terület (ha): 47,470

Eus védelmi jogállás: Különleges Természetmegőrzési  Terület: SCI: IT4070011

Egyéb jogállás nemzeti vagy regionális szabályozás értelmében:

Nemzeti regionális park

A projektterüet hasznosítása: A földhasználat: Természetvédelem 40%, mezőgazdaság 60%

Tulajdonjogi státusz: Állami tulajdon 100%

Projektterület tudományos leírása

 

A terület magába foglalja az európai messinai gipsztelep egyik nyugati részét.
Az úgynevezett Gipsz Erezet rétegei, amelyek a síkság felé ereszkednek le, meredek, déli fekvésű sziklákat képeznek. Ezek növényvilágukkal érdekes, mediterrán hatást eredményeznek (tűztövis, Helianthemum apenninum, naprózsa), ellentétben az északi lejtőkkel, amelyeket fák borítanak és az Appenninek magasabb szintjeire jellemző gazdag növényvilággal rendelkeznek (közönséges aranyeső).

Emellett a növényvilág is igen gazdag; mediterrán és közép-európai növények jellemzik, de érdekes a felszíni és felszín alatti állatvilág is. Mezofil és xerofil cserjések és erdők egyaránt előfordulnak, amelyekben zömmel molyhos tölgyet találunk (91AA*) és egy helyi tölgyet (Q. crenata), a párás hegyszorosokban pedig mezofil növényvilág uralkodik, ahol a csalitos és a füves rét, az egykor megművelt földek, valamint a páfránnyal és egyéves növényfajokkal borított sziklák változatosan fordulnak elő. A szárazságkedvelő mezőkön orchideafélékkel találkozunk (6210*), továbbá itt találjuk a molyhos tölgyesek természetes kialakulási helyét (91AA*). A mezőgazdasági növények viszonylag ritkák ezen a területen, inkább a környező tájakon fordulnak elő (ezek a terület részeit képezik). A mezőkön kecskéket legeltetnek. A terület Vena del Gesso Romagnola regionális parkjában található.
A 92/43/EEC irányelv I. melléklete alapján öt védetté nyilvánított élőhely van itt:
6110*-Fehér varjúhájas mészkedvelő sziklai pionír növényzet
6210*-Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek jelentős orchidea telepekkel (20,35 ha).
6220*-Pszeudo-sztyepp a Thero-Brachipodeteához tartozó fűfélékkel és egyéves fajokkal.
8310-Nem látogatható barlangok
91AA*-Keleti fehér tölgyesek (13,44 ha)
Orchideafélékben és harasztokban gazdag növényvilág.
A 09/147/EU irányelv I. mellékletében szereplő madarak:
Darázsölyv, barna kánya, kígyászölyv, barna rétihéja, kékes rétihéja, hamvas rétihéja, kék vércse, Feldegg-sólyom, vándorsólyom, európai lappantyú , európai szalakóta, erdei pacsirta, parlagi pityer, tövisszúró gébics, kerti sármány A 92/43/EEC irányelv II. mellékletében szereplő emlősök: Kis patkósdenevér, nagy patkósdenevér, szürke farkas*
A 92/43/EEC irányelv II. mellékletében szereplő hüllők és kétéltűek: Alpesi tarajosgőte
IA 92/43/EEC irányelv II. mellékletében szereplő gerinctelenek: Nagy szarvasbogár, Nagy hőscincér

 

A projektterület jelentősége a biológiai sokféleség és / vagy a regionális, nemzeti és uniós szinten célzott fajok / élőhelytípusok megőrzése szempontjából

Monte Penzola biogeográfiai jelentősége mediterrán növényzetében rejlik, kiegészülve az Appenninek északi határánál található részekkel. Ezek között elterjedtek itt a 91AA* Keleti fehér tölgyesek (13,44 ha) mint szubmediterrán erdőtársulások molyhos tölgyekkel és egyéb növényekkel, mint: Virágos kőris, Quercus crenata, komlógyertyán, házi berkenye, sárgavirágú jeneszter, galambszínű ördögszem, kónya habszegfű, bokros koronafürt, ágas homokliliom, nagyezerjófű, piros gólyaorr, széleslevelű nőszőfű, rúbia, osyris, Dorycnium hirsutum, kocsord és sztenomediterrán fajok, mint Asparagus acutifolius, rúbia, Clematis flammula, örökzöld rózsa, vörös boróka. Szárazságkedvelő, sudár rozsnokkal és rengeteg orchideafajjal borított mezők (6210*) fedik le a 20,35 ha területet és szorosan kapcsolódnak a 91AA* élőhelyhez. A magántulajdonban lévő erdőkben az erdő szerkezete gyakran változik és egysíkuvá válik a sarjerdőüzemmóddal . Ezt azonban tiltják a park területén, ahol csak a teljes erdőátalkítás engedélyezett. Az erdők zöme elhagyatott vagy illegálisan írtják, tehát égető szükség volna helyes igazgatásukra megőrzésük és az illegális vágás megállításának érdekében.
Más veszélyek is fenyegetik azonban az erdőket, például az erdőtüzek és az aljnövényzet, valamint a fiatal növények kivágása. További probléma a nem őshonos, invazív fajok, mint a  bálványfa és az  akác jelenléte; valamint a földművelés nem kívánatos hatásai az erdők határában.

 

Projektterület zászlóshajó fajai

Dianthus sylvestris, Lucanus cervus, Canis lupus

Back to Project Areas