Projektterület általános leírása

 

 

A projektterület neve: Koloska

Terület (ha): 51,140

Eus védelmi jogállás: SCI: HUBF20034 Balatonfüredi-erdő

Egyéb jogállás nemzeti vagy regionális szabályozás értelmében:

Nemzeti park

A projektterüet hasznosítása: A földhasználat: Természetvédelem 50%, turizmus 10%, erdőgazdálkodás 40%

Tulajdonjogi státusz: Állami tulajdon 100%

 

 

Projektterület tudományos leírása

 

 

A Koloska-völgy egy keskeny völgy a Balaton-Felvidék déli részén, amely észak-déli irányban terül el. Alapkőzete a mészkő és a dolomit. A völgy aljában 91G0 * Pannon gyertyános-tölgyeseket találunk Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal (35%). Vannak még itt 91H0* Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel (35%) és 91M0 Pannon cseres-tölgyesek (29%) a lejtőkön. Az alacsony hegytetőket sziklák borítják és néhol idegenhonos ültetett feketefenyőket találunk a 91H0* Pannon molyhos tölgyesekben. Azokon a területeken, amelyek alkalmasak az erdőgazdálkodásra, ma 2-6 ha-os homogén tömbök vannak. Itt a fakészlet csökkent a korábbi erdőgazdálkodási tevékenységek miatt.
Meghatározó növények: Terpedt koronafürt, gérbics, vastaggallyú körte,
Meghatározó állatok:

  • Emlősök: hegyesorrú denevér, közönséges denevér
  • Madarak: Közép fakopáncs, kis fakopáncs, fekete harkály, hamvas küllő, zöld küllő
  • Rovarok: Csíkos medvelepke, nagy hőscincér, sárga gyapjasszövő, nagy szarvasbogár,

A projektterület jelentősége a biológiai sokféleség és / vagy a regionális, nemzeti és uniós szinten célzott fajok / élőhelytípusok megőrzése szempontjából

 

A projektterület rendkívül fontos a 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek és 91H0*Pannon molyhos tölgyesek rehabilitálásának szempontjából, amelyek az élőhelyvédelmi irányelv I. mellékletének alapján Európai Uniós kiemelt jelentőségű élőhelyek. Az erdőknek különösen ama részei szorulnak rehabilitációra, amelyek homogénné váltak a korábbi erdőgazdálkodási tevékenységek során.
A terület helyreállítása a régió többi erdőkezelőjének is példaként szolgál majd.

 

 

Projektterület zászlóshajó fajai

Hippocrepis emerus, Ficedula albicollis, Barbastella barbastellus

 

Back to Project Areas