Projektterület általános leírása

 

 

A projektterület neve: Bakonyszűcs

Terület (ha): 82,200

Eus védelmi jogállás: Különleges madárvédelmi terület: HUBF 30001, Északi-Bakony

Egyéb jogállás nemzeti vagy regionális szabályozás értelmében:

Nemzeti park

A projektterüet hasznosítása: A földhasználat: Természetvédelem 70%, erdőgazdálkodás 30%

Tulajdonjogi státusz: Állami tulajdon 100%

Projektterület tudományos leírása

 

A projektterület az Északi-Bakony északi részén található. Ez egy igen értékes rész, amely különbözik a Bakony-hegység magterületétől. Alapkőzete a mészkő, felülete pedig mélyedésekkel tarkított, amelyeket meredek és keskeny völgyek alkotnak. A terület változatos mikroklímája miatt növényzete is sokszínű.  A terület javát 91G0 * Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal (50%) fedik.  Vannak még itt 91H0* Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel (20%) végig a hegytetőn. Megközelítőleg a terület 18%-át fedik 91M0 pannon cseres-tölgyesek. A völgy aljában 9150 Sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdőket (5%) találunk. A meredek lejtőkön 9180* lejtők és sziklatörmelékek Tilio- Acerion erdőit találjuk (5%).

Pannon cseres-tölgyesek a területen.  A legmeredekebb részeken és a sekély talajokon az erdő szerkezete változatos, ám azokon a terüketeken, amelyek alkalmasak az erdőgazdálkodásra, ma 2-6 ha-os homogén tömbök vannak, ahol a fakészlet  lecsökkent miközben az invazív  akác elszaporodott. A legmeghatározóbb növény: Babérboroszlán. 

A legmeghatározóbb állatok:

  • Emlősök: Nyugati piszedenevér, nagyfülű denevér, hegyesorrú denevér, csonkafülű denevér, közönséges denevér, nagy patkósdenevér, kis patkósdenevér,
  • Madarak: Kék galamb, kis légykapó, örvös légykapó, közép fakopáncs, kis fakopáncs, balkáni fakopáncs, fekete harkály; tövisszúró gébics, erdei pacsirta, karvalyposzáta.
  • Rovarok: Nagy hőscincér, sárga gyapjasszövő, nagy szarvasbogár, gyászcincér, havasi cincér.

 

A projektterület jelentősége a biológiai sokféleség és / vagy a regionális, nemzeti és uniós szinten célzott fajok / élőhelytípusok megőrzése szempontjából

 

A projektterület rendkívül fontos a 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek és 91H0*Pannon molyhos tölgyesek rehabilitálásának szempontjából, amelyek az élőhelyvédelmi irányelv I. mellékletének alapján Európai Uniós kiemelt jelentőségű élőhelyek. Az erdőknek különösen ama részei szorulnak rehabilitációra, amelyek homogénné váltak a korábbi erdőgazdálkodási tevékenységek során. Szintén fontos az idegenhonos fajok, mint az akác és bálványfa kiírtása. A terület helyreállítása a régió többi erdőkezelőjének is példaként szolgál majd.

 

 

Projektterület zászlóshajó fajai

Daphne laureola, Morimus funereus, Picus canus

 

Back to Project Areas